Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г.

21 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г. Тя показва, че общо постъпилите приходи са в размер на 250,512 млн. лв., като 70,76% от тях са субсидия, 26,09% са осигурени от дейността на съдилищата и само 2,76% от Националната агенция за приходите.

Планът на разходите за 8-те месеца е 355,392  млн. лв. Изпълнението на бюджета за м. Август 2016 г. е 64, 05%, при среден процент 66,67%. В сравнение с разходите към месец август  2015 г., те са се увеличили с 11,28%.

В общата сума на разходите за месец август преобладават средствата за заплати – 62,1%. Средствата за текуща издръжка представляват 8,13% от общата сума на разходите, като се отчита 14, 29% увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.  Изпълнението на утвърдения план на средствата за капиталови разходи за предходния месец е 10,31%.

По органи на съдебната власт към 31.08.2016 г. се отчита 65,9% изпълнение на плана на общите разходи за Върховния административен съд; 61,3% за Върховния касационен съд, 65,1% за Прокуратурата на Република България; 41,2% за Висшия съдебен съвет; 67,9% за Националния институт на правосъдието, 70,4% за Инспектората към ВСС и 66,1% за съдилищата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд