Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предложи на Пленума на Съвета да избере г-жа Мария Кузманова за член на УС на НИП

27 септември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да избере за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието Мария Кузманова, член на Съдийската колегия.

Членовете на Съдийската колегия предложиха за свои представители Мария Кузманова и Камен Иванов. При проведеното гласуване Мария Кузманова получи 7 гласа „за“, а Камен Иванов – 4 гласа „за“.

На предходното заседание на Съдийската колегия бяха проведени три процедури за избор, в които участваха четирима номинирани, получили равен брой гласове. Съгласно последните изменения в Закона за съдебната власт (в сила от 9 август 2016 г.) се промени начинът на формиране на състава на УС на НИП. Чл. 252, ал. 2 от ЗСВ указва, че „председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове по право на УС от квотата на Висшия съдебен съвет, а останалите представители се избират с решение на Пленума по предложение на съответната колегия , по един от Съдийската и Прокурорската колегия“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд