Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи правото на стопанисване на две почивни бази на административния ръководител и председател на ВКС

29 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на председателя на Върховния касационен съд стопанисването на предоставените за управление на Пленума на ВСС имоти – частна държавна собственост, представляващи: почивна база в к. Паничище, както и на почивната и учебна база, в област Бургас, община Царево, с. Лозенец.

Решението на Пленума на ВСС е във връзка с писмо на председателя на ВКС, с което се обосновава необходимостта от ефективно поддържане на почивните и учебни бази, предоставени за нуждите на ВКС, с разпоредбата на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ, съгласно която Пленумът на ВСС може да възлага стопанисването на недвижимите имоти на съдебната власт на административните им ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд