Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

29 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Промените в закона предвиждат право на безплатна правна помощ за всеки български гражданин с месечни доходи под определената за страната линия на бедност.

Предвидена е и възможност регионалните центрове към Бюрото за правна помощ да предоставят изнесени консултации и правни съвети за хора, живеещи в селища и/или социални домове в съответния съдебен район.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд