Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши декларации по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ да бъдат подавани от лицата, задължени от нормата на чл. 195а – съдии, прокурори, следователи, членове на ВСС, главният инспектор и инспекторите от ИВСС

29 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри становището на Комисията по правни и институционални въпроси, според което: „Декларациите по чл. 195а от ЗСВ” следва да бъдат подавани от лицата, изчерпателно изброени в текста на чл. 195а, ал.1 от ЗСВ, в случаите на подписване на акт за встъпване в длъжност. Заварените на съответните длъжности лица не са законово задължени да подадат такава декларация, но няма и законова забрана за това.

Начинът за набиране на информация, както и съдържанието на заключенията по чл. 195б от ЗСВ, следва да бъдат уредени във вътрешни правила на комисиите по професионална етика към съответните колегии на ВСС.

Становището на Комисията по правни и институционални въпроси бе изготвено в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол №32/15.09.2016 г., с което й бе възложено изготвянето на становище по приложението на чл. 195а и чл. 195б от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд