Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Мария Кузманова за представител на Съдийската колегия в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

29 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Мария Кузманова за представител на Съдийската колегия в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Мария Кузманова за представител на Съдийската колегия в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.

С решение по протокол № 33/21.09.2016 г. Пленумът на ВСС избра Незабравка Стоева - член на Прокурорската колегия, за член на Управителния съвет на НИП. След последните изменения в ЗСВ, с решение на Пленума по предложение на двете колегии на ВСС се избира по един техен представител в Управителния съвет на НИП.

Досега ВСС бе представен в УС на НИП от Светла Петкова и Мария Кузманова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд