Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС прие отчет на съпредседателите му за свършеното по време на мандата им и избра г-жа Мария Карагьозова от Асоциация „Форум“ за съпредседател на ГС от страна на професионалните и неправителствени организации

30 септември 2016 г.

На заседание на 30 септември 2016 година, Гражданският съвет (ГС) от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет прие отчет на съпредседателите му за свършеното по време на мандата им.

Г-жа Светла Петкова, съпредседател на ГС от страна на ВСС отчете, че от януари 2016 г. досега съветът е приел 13 акта. Тя посочи, че предният мандат на ГС е отчел 8 акта. „Това показва ръст в количествено и качествено отношение“, посочи г-жа Петкова.

Тя напомни, че по време на мандата й с г-н Любомир Герджиков – съпредседател на ГС от страна на професионалните и неправителствени организации, съветът е сформирал работни групи при изпълнение на дейностите по Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и „Обществени обсъждания с участия на специализирани  и професионални НПО на проекта на бюджет на съдебната власт и отчета за изпълнение на бюджета“. Посочи, че на заседание на ГС през април е приет Годишният план за работата на ГС за 2016 г., били обсъдени целите, мерките, действията и отговорните институции в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и необходимостта от промяна в областта на съдебните експертизи.

Отчетено бе и, че през февруари ГС е провел съвместно  заседание с ВСС, на което са били обсъдени: Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27.01.2016 г. относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

В отчета бе уточнено и провеждането на работна среща с представители на екип от специалисти „Публичен сектор” на Световната банка в областта на управлението с членове на ВСС и представители на ГС, където са били обсъдени областите за дългосрочна и краткосрочна съдебна реформа.

Във връзка с изтичане на мандата на съпредседателите, на заседанието бе избран нов съпредседател от страна на професионални и неправителствени организации. Със 7 гласа „за“ съпредседател стана г-жа Мария Карагьозова от Асоциация „Форум“. Направено бе предложение и за кандидатурата на г-жа Весела Павлова от представителя на Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите /БА „ВЛЕК“/ - г-жа Павлина Желязкова. Предложението обаче подкрепено само от БА „ВЛЕК“.

Членове на ГС, които присъстваха на заседанието изразиха благодарност за съвместната работа с г-н Любомир Гедржиков, който изкара два мандата като съпредседател  на ГС от страна на професионални и неправителствени организации.

Предстои Пленумът на ВСС да избере съпредседател и от страна на ВСС на мястото на г-жа Светла Петкова. Мандатът на следващите съпредседатели на ГС ще бъде 12 месеца след допълнение на Правилата за действие на ГС от предходното заседание.

На заседанието бе определен и формат за провеждане на заседанието на ГС през октомври 2016 г. за следващия период, съгласно т. V.11. от Правилата за действие на ГС.

По предложение на г-н Любомир Авджийски от Института за пазарна икономика ГС реши да бъде депозирано искане до ВСС за разрешаване за участие на представители на ГС на заседания на двете колегии и Пленума на ВСС.

На заседанието присъства и г-жа Соня Найденова – член на Съдийската колегия на ВСС, която предложи членовете на ВСС да получават дневен ред и материали за заседанията на ГС 7 дни преди насрочването му.

От страна на ГС участие в заседанието взеха г-жа Мария Карагьозова от Асоциация „Форум“, г-н Евгений Иванов от Асоциация на прокурорите в България, Павлина Желязкова от  Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите /БА „ВЛЕК“/, г-н Любомир Авджийски от Институт за пазарна икономика, Надежда Стоянова от Камара на следователите в България, Светла Дерменджиева от Камара на независимите оценители в  България, Катя Бозукова-Пеева от Съюз на юристите в България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд