Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС

ДОКЛАД на постоянната комисия при пленума на ВСС – „Професионална квалификация и информационни технологии“ за резултатите от експерименталното електронно дистанционно гласуване, проведено на 16 и 17 ноември 2016 г. и готовността на системата за електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Описание – отговор на въпроси за системата за електронно дистанционно гласуване;

Становище от доц.д-р Радослав Йошинов от БАН;

Становище от доц.д-р Росен Радонов, от ТУ София

Експериментално електронно дистанционно гласуване

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд