Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание на Петя Крънчева – Тропчева – съдия в Софийския градски съд

4 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „намаляване на трудовото възнаграждение с 15 на сто за срок от една година“ на Петя Георгиева Крънчева – Тропчева – съдия в Софийския градски съд. Съдийската колегия прие, че съдия Крънчева е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ, изразяващо се в нарушение на принципа за случаен подбор на съдебните заседателите, установен в чл. 72, ал. 2 от ЗСВ, по отношение на председателствания от нея състав, както и по отношение на Наказателното отделение на Софийския градски съд, което е ръководела.

Дисциплинарно дело № 11/2015 г. е образувано с решение на ВСС по Протокол № 19/09.04.2015 г. по предложение на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, за допуснати от съдия Крънчева – Тропчева (към онзи момент зам.-председател на СГС) дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

В обсъждането и гласуването не участва Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, тъй като е вносител на предложението за образуване на дисциплинарното дело.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд