Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Златка Чолева – съдия в СГС

04 октомври 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че  Златка Николова Чолева – съдия в Софийския градски съд, не е извършила дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 30/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на ВСС на заседание, проведено на 17.09.2015 г., на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд.

С решение на ВСС от 17.12.2015 г. срещу съдия Златка Чолева е образувано дисциплинарно дело № 55/2015 г. по предложение на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. С решение на ВСС от 14.01.2016 г. дисциплинарно дело № 55/2015 г. е обединено с дисциплинарно дело № 30/2015 г.

Съдийската колегия изслуша адвокат Златка Стефанова, представляваща съдия Чолева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд