Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Виолета Йовчева – съдия в Софийския градски съд

4 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийския градски съд, не е извършила нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ и не й не наложи дисциплинарно наказание.

Дисциплинарно дело № 33/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на ВСС по Протокол № 48/24.09.2015 г. по предложение на административния ръководител – председател на Софийския градски съд, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗСВ.

Съдийската колегия изслуша съдия Виолета Йовчева на основание чл. 14, т. 4 от Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд