Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Върбан Тодоров Върбанов – съдия в Софийския районен съд

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Върбан Тодоров Върбанов – съдия в Софийския районен съд.

Дисциплинарно дело № 49/2015 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на Инспектората към ВСС за извършено дисциплинарно наказание по чл. 307, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗСВ – системно неспазване на процесуалните срокове по чл. 243 – 244 от НПК, чл. 308 и чл. 340 от НПК и неоправдано забавяне на производството по 13 дела чрез бездействие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд