Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас, дисциплинарно наказание „забележка“ на Галя Белева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени наложеното със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Галя Василева Белева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд