Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на заместник административния ръководител – председател на Районен съд – Сливен, дисциплинарно наказание на Минчо Стоянов Минев – съдия в Районен съд - Сливен

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на заместник административния ръководител – председател на Районен съд – Сливен, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ –  „забележка“, на Минчо Стоянов Минев – съдия в Районен съд – Сливен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд