Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Решение № 8749/13.07.2016 г. на ВАС, с което се отхвърля оспорване по жалбата на Евелин Драганов срещу решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г. за отстраняването му от длъжност

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 8749 от 13.07.2016 г. на Върховния административен съд, петчленен състав, II колегия, с което оставя в сила Решение № 3912 от 05.04.2016 г. на ВАС, 6-о отделение, с което се отхвърля оспорването по жалбата на Евелин Ангелов Драганов срещу решение на ВСС по т. 10 от Протокол № 47 от заседание на ВСС, проведено на 17.09.2015 г.

ВСС наложи на Евелин Драганов – съдия в Районен съд – гр. Раднево, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”, за извършено от него нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд