Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Решение № 9448/03.08.2016 г. на ВАС, с което се отменя наложено от ВСС дисциплинарно наказание на Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Решение № 9448/03.09.2016 г., постановено по адм. дело № 5135/2016 г. на ВАС, петчленен състав, II колегия, с което отменя Решение № 2117/24.02.2016 г. на ВАС по адм. дело № 7727/2015 г. и вместо него постановява „Отменя решение по т. 36 от Протокол № 25 от заседание на ВСС, проведено на 14.05.2015 г., с което на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 20% за срок от една година и шест месеца“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд