Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие доклад относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Бургас за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища в апелативния район

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС прие доклад относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Бургас за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд