Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши да се поканят за изслушване на заседание на колегията председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд –Пловдив и Военен съд – Сливен

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС реши да се поканят за изслушване на заседание на колегията председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд –Пловдив и Военен съд – Сливен.

Предложението бе направено от Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия във връзка с преписка, образувана по писмо от съдии от Софийския военен съд по повод на приет от Съдийската колегия на ВСС Анализ-доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014-2015 г., извършен на основание на заповед на председателя на ВКС. В писмото си съдиите изразяват недоволство от констатациите в доклада на ВКС, като сочат противоречия и несъответствия. Според тях е налице грубо нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати при изготвяне на доклада на ВКС. Твърди се, че не е извършена проверка на делата, поради което констатациите не почиват на обективни факти.

Съдийската колегия не прие предложението на председателя на Върховния касационен съд за участие в изслушването да бъдат поканени и съдиите от ВКС, изготвили доклада.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд