Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отправи препоръки към административните ръководители, засягащи съдиите – членове на Комисията по атестирането и конкурсите

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС измени и допълни свое решение по Протокол № 16/20.09.2016 г. в часта по т. 3.2, свързано с конституирането на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, а именно „3.2 ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители да не разпределят дела на съдиите, избрани за членове на комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като наказателните съдии следва да довършат висящите наказателни дела, които към момента на конституирането на Комисията са на фаза съдебно следствие“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд