Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Вътрешни правила за организация на дейността на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС прие Вътрешни правила за организация на дейността на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС и допълни Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС, приети с решение по Протокол № 7/07.06.2016 г. в частта на Преходните и заключителните разпоредби.

Вътрешните правила за организация на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите регламентират нейните правомощия, функции, организация, дейност, провеждане на заседанията и оформяне на актовете. Прието бе действащи съдии, членове на комисията, да изпълняват задълженията си за срок от една година с откъсване от работа; председателят и заместник-председателят на комисията да се избират измежду членовете  участващи в състава й.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд