Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова Петя Петкова Стоянова – съдия в Софийския районен съд, за постоянен преподавател в НИП

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ  командирова Петя Петкова Стоянова – съдия в Софийския районен съд, като постоянен преподавател по гражданско право и процес в Националния институт на правосъдието за срок от една година.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд