Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за запознаване проекта на Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС прие за запознаване проекта на Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2-5 от ЗСВ.

Правилата ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Съдийската колегия.

Съдийската колегия пренасочи за 08.11.2016 г. процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев, насрочена за 11.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд