Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарно дело № 9 по описа на ВСС за 2014 г., водено срещу Камен Ситнилски.

05 октомври 2014 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарно дело № 9 по описа на ВСС за 2014 г., поради смъртта на Камен Добринов Ситнилски.

Дисциплинарното производство е спряно с решение на ВСС по протокол №30/03.07.2014 г. при условията на чл. 328 от ЗСВ във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК – до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело №4192/2014 г. на Върховен административен съд. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд