Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет намали с 15 % трудовото възнаграждение на Светлозар Костов – прокурор в Специализираната прокуратура

5 октомври 2016 г.

По дисциплинарно дело № 17/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет, Прокурорската колегия намали с 15 % трудовото възнаграждение на Светлозар Костадинов Костов –прокурор в Специализираната прокуратура, за срок от една година.

Наказанието е наложено на прокурор Костов за извършено от него нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ.

По дисциплинарно дело №28/2015 г. по описа на ВСС, Прокурорската колегия оправда прокурор Костов за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 4 и т.5 от ЗСВ, поради което не му наложи дисциплинарно наказание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд