Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Валери Попов от заеманата длъжност „следовател“ в НСлС

5 октомври 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката (на основание чл. 165, ал. 1, т.2 от ЗСВ) на Валери Николов Попов от заеманата длъжност „следовател“в Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд