Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Ромео Яков с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“

5 октомври 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т.2, б. „б“ от Закона за съдебната власт Ромео Парашкевов Яков. Той е освободен от длъжността „прокурор“ в РП-Плевен с решение на колегията по протокол №14/21.09.2016 г., т.8. Ромео Яков е поощрен с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд