Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурси по реда на § 207, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ

5 октомври 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложението на главния прокурор на Република България за обявяване на конкурси по реда на § 207, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона съдебната власт, както следва:

  • ВКП – 1 щатна длъжност „прокурор“;
  • АП - София – 2 щатни длъжности „прокурор“;
  • АСпП – 1 щатна длъжност „прокурор“;
  • СГП – 5 щатни длъжности „прокурор“;
  • СГП – 5 щатни длъжности „следовател“;
  • СпП – 3 щатни длъжности „следовател“;
  • ОП - Варна – 1 щатна длъжност „следовател“;
  • ОП - Ловеч – 1 щатна длъжност „следовател“.

 

Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурсите за заемане на незаети длъжности в системата на прокуратурата на РБ да се извърши след приемане на Наредбата по чл. 194 г от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд