Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Заповед на главния прокурор, с която се свиква Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС

5 октомври 2015 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед №РД-04-331 на главния прокурор, с която се свиква Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС, което да се проведе в две последователни съботи в зала „ Универсиада“: на 14 януари 2017 г. в 10,00 ч и на 21 януари 2017 г в 10,00 ч.

Общото събрание се свиква при спазване разпоредбите на чл.29а, ал.2 от ЗСВ във връзка с чл. 3, ал.2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение по протокол №30 от 28 юли 2016 г. от Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд