Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище относно проекта на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура – Червен бряг

06 октомври 2016 година

Пленумът на ВСС изрази положително становище относно проекта на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура – Червен бряг.

Обектът е с отпаднала необходимост за Министерство на здравеопазването и ще бъде предоставено за нуждите на Районна прокуратура - Червен бряг. В момента Районната прокуратура се помещава в същия имот, на същия етаж, като ползва седем стаи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд