Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи.

06 октомври 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд