Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи представители на Съдийската и Прокурорската колегии за участие в междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 297а от Закона за съдебната власт.

06 октомври 2016 година

Пленумът на ВСС определи Калин Калпакчиев, представител на Съдийската колегия и Магдалена Лазарова, представител на Прокурорската колегия за участие в междуведомствената работна група към Министество на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба по чл. 297а от Закона за съдебната власт.

С Наредбата ще се определят: редът за назначаване и разпределение на стажант-юристите; реквизитите на издадената на стажант-юриста стажантска книжка; документите, критериите, стандартите, етапите и предметния обхват на стажантските програми; редът за осъществяване на контрол за изпълнението на стажантските програми; редът за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност; редът за поддържане на публичен регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност.

Сформирането на работната група е във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, свързани с промени в реда за придобиване на юридическа правоспособност. Първото заседание ще се проведе на 10 октомври 2016 година в Министерство на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд