Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия избра единодушно за свой председател Вероника Имова, съдия във ВКС

06 октомври 2016 година

Членовете на Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/ при Съдийската колегия на ВСС на проведеното днес, 06.10.2016 г., заседание избраха единодушно за председател на КАК Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд.

Предложението за номинацията й бе направено от Галя Георгиева, член на ВСС и на Съдийската колегия.

За заместник-председател на Комисията по атестирането и конкурсите с 9 гласа „за” и 8 гласа „против” бе избрана Юлия Ковачева, член на ВСС. Тя бе предложена от Камен Иванов – член на ВСС и на Съдийската колегия.

Предложената от Галя Георгиева кандидатура на Милка Итова за заместник-председател на Комисията, получи 8 гласа „за” и 9 „против”.

 

На заседанието си КАК обсъди атестационни процедури, открити по стария ред, както и предстоящи атестации и принципни въпроси относно атестирането на участниците в конкурсните процедури за повишаване и преместване в окръжните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд