Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а ал. 1 от Закона за съдебната власт

ВАЖНО!считано от 14.01.2021 г., достъпът до регистъра е временно ограничен, поради провеждана актуализация на информацията

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ
РЕГИСТЪР РЕГИСТЪР
ПРАВИЛА за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а ал. 1 ЗСВ ПРАВИЛА за водене от Прокурорската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а ал. 1 ЗСВ
ОБРАЗЕЦ на декларация по чл.195а, ал.1 от Закона за съдебната власт (pdf, doc)

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд