Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Милена Костова - Колева, председател на Районен съд - Стара Загора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и 3 гласа „против“ прие предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 37/2015 г. по описа на ВСС и не наложи дисциплинарно наказание на Милена Кирова Костова - Колева, административен ръководител - председател на Районен съд - Стара Загора.

Съдийската колегия прие, че съдия Костова - Колева не е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт, изразяващо се във виновно неизпълнение на служебните задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 141-149  и на чл. 150, ал.1 Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). По данни на вносителите на предложението съдия Костова – Колева не е провела открити съдебни заседания по гражданско дело, съобразно разпоредбите на чл. 141 и следващите от ГПК, и не отразила в протоколите обективно обстоятелствата по чл. 150, ал. 1 от ГПК относно присъствието на страните, извършените процесуални действия и съдебни актове в две съдебни заседания.   

Дисциплинарният състав на Съдийската колегия намира въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, че няма данни съдия Костова – Колева да е извършила твърдените нарушения.

Дисциплинарно дело № 37/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на Съвета по протокол № 51/15.10.2015 г. по предложение на петима членове на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд