Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Иво Петров, съдия в Районен съд - Ботевград

Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд - Ботевград. Съдийската колегия прие, че съдия Петров не е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т.2 от ЗСВ – забава на установените законови срокове за решаване на делата. Решението е взето, като единодушно с 11 гласа „за“ бе подкрепено предложението на дисциплинарния състав да не се налага дисциплинарно наказание. Съдийската колегия отчете наличието на обективни причини за забавата, както и факта, че към момента той няма неизписани съдебни актове.

Дисциплинарно дело № 51/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на ВСС по предложение на Инспектората към ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд