Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС потвърди наложеното със Заповед на административния ръководител на СРС дисциплинарно наказание „забележка“ на Станимир Йорданов - Кюлеров, съдия в СРС

Съдийската колегия на ВСС потвърди наложеното със Заповед №АС-221/21.07.2016 г. на Методи Лалов – административен ръководител - председател на Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“,  на Станимир Николов Йорданов - Кюлеров – съдия в СРС. Решението бе взето с 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“.

В предложението на председателя на СРС е посочено, че съдия Кюлеров е встъпил в длъжност „съдия“ там на 01.07.2016 г., но на 04.07.2016 г. не се е явил в съдебно заседание и не е разгледал насрочените 9 граждански дела, поради което те били отсрочени.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд