Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Справка за наказателните дела срещу съдии

По предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Справка за наказателните производства срещу съдии. Справката показва, че към 28.09.2016 г. са образувани 12 наказателни производства срещу 11 съдии.

Съдийската колегия не прие направените от Калин Калпакчиев – член на Колегията, предложения да се изиска информация за всички наказателни производства, образувани срещу неизвестен извършител, които имат отношение към съдия, както и данни за забавени досъдебни производства срещу посочени в Справката съдии.

Съдийската колегия отхвърли и предложението на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов Справката за наказателните производства срещу съдии към 28.09.2016 г. да бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд