Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Юлиян Русенов - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри  на основание чл. 303 , ал. 1 във вр. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт Юлиян Русенов Русенов – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества. Предложението за поощрението е направено от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив.

Съдийската колегия освободи на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ Юлиян Русенов от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд -Пловдив, считано от датата на вземане на решение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд