Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Районен съд – Омуртаг

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на гражданските дела в Районен съд – Омуртаг, за 2014 г. и 2015 г.

         Въз основа на осъществения контрол Инспекторатът към ВСС дава добра оценка за организацията на административната дейност на Районен съд – Омуртаг, и оценява положително дейността на съдиите.

         Извършена е и контролна проверка относно препоръки за  подобряване на организацията на административната дейност, направени  по Акт за резултатите от плановата проверка в Районен съд – Омуртаг, от 2014 г., като е установено че те са изпълнени.

         Инспекторатът към ВСС отправя препоръки към председателя на съда да запознае магистратите с констатациите, изводите и препоръките по настоящия акт, както и съдът да продължи констатираната през 2015 г. положителна тенденция за задълбочено и прецизно проучване и подготовка по делата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд