Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за лого да съдилищата да се ползва изображението на Темида в Съдебната палата в София

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за институционална идентичност на документите в съдилищата на Република България. Те ще бъдат изпратени на административните ръководители за съобразяване.

С Правилата се въвеждат единни стандарти за оформление на официалните документи с цел унифициране на кореспонденцията, постигане на идентична визия и лесна разпознаваемост на съдилищата, както и подобряване на тяхната комуникация с институции и граждани.

Съдийската колегия на ВСС прекрати конкурс за изготвяне на лого на съдилищата, обявен с решение на Колегията по Протокол № 12 от 12.07.2016 г. Съдийската колегия прие, че получените от 6-та участници в конкурса проекти не отговарят на заданието – да следват българските традиции в представяне на Темида, да представят оригинални и творчески изображения.

Съдийската колегия на ВСС реши да предложи на съдилищата в Република България да ползват за лого изображението на Темида от мозайката в зала „Тържествена“ на Съдебната палата в София, което се е утвърдило като символ на българската съдебна система. Автор на творбата е художникът Иван Пенков, който е създал стъклописите в Съдебната палата в Русе и емблематичния стъклопис „Темида“ в Министерството на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд