Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата за статута и дейността на съдията – наставник

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие проект за изменение и допълнение на Правилата за статута и дейността на съдията – наставник. Той е предложен от Националния институт на правосъдието във връзка с последните изменения на Закона за съдебната власт.

         Те въвеждат промени в института на магистрата – наставник, които следва да бъдат отразени в Правилата за статута и дейността на съдията – наставник. Съгласно тях съдия – наставник може да бъде само магистрат, придобил статут на несменяемост. Тези правила се прилагат и за съдиите – наставници на съдии, постъпили в органите на съдебната власт чрез първоначално назначаване по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд