Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Мария Цветанова Георгиева за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол.

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Мария Цветанова Георгиева за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол.

Прокурор Георгиева има над 10 години общ юридически стаж, от които над една година в съдебната власт като прокурор. От 15.10.2015 г. е изпълняващ длъжността административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, а преди това е работила в системата на МВР.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд