Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу полк. Едуард Ерменчов Владимиров – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ и съгласно предложението от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София образува дисциплинарно производство срещу полк. Едуард Ерменчов Владимиров – прокурор в същата прокуратура.

Административният ръководител предлага на полк. Ерменчов да бъде наложено наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 „дисциплинарно освобождаване от длъжност” за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗСВ.

Прокурорската колегия определи приложението на принципа на случайния подбор на дисциплинарен състав и неговия председател по реда на чл. 316, ал. 2 вр. с ал. 4 от ЗСВ, като за председател, който е и докладчик по делото се счита първия избран член на дисциплинарния състав.

На основание чл. 316, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗСВ Прокурорската колегия определи тричленен дисциплинарен състав – Румен Боев, Ясен Тодоров и Елка Атанасова, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на полк. Едуард Ерменчев. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд