Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Административен съд гр. Търговище, с което е отменена заповед на районния прокурор на Районна прокуратура гр. Разград за налагане на дисциплинарно наказание на Северина Монeва

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 65/05.08.2016 г. по административно дело № 78/2016 г. на Административен съд гр. Търговище, с което е отменена Заповед № 73/13.04.2016 г. на районния прокурор на Районна прокуратура гр. Разград за обръщане на внимание на основание чл. 327 от ЗСВ на прокурор Северина Любенова Монева – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд