Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и преместване във Военно-окръжна прокуратура гр. София.

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри поименните списъци на магистрати от Военно-апелативна прокуратура и апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен с протокол № 12/27.07.2016 г. на Прокурорската колегия, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура гр. София.

Прокурорската колегия определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 7 и ал. 8 от ЗСВ, една конкурсна комисия по обявения конкурс в състав: редовни членове: Красимир Колев – ВоАП, Лъчезар Маринов – АП-София, Румяна Хинчева – АП-В. Търново, Пламен Марков – АспП, Димитър Стефанов – АП – София и по един резервен член съответно от Военно-апелативна прокуратура Евгени Иванов и Стоил Тойчев от Апелативна прокуратура - София.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд