Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и преместване в окръжните прокуратури

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри поименните списъци на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Прокурорската колегия определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 7 и ал. 8 от ЗСВ, поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс, както следва: петима редовни членове: Светлана Фотева – АСпП, Иванка Трифонова – АП – София, Биляна Дукова – АСпП, Николай Божилов – АП – Пловдив и Светлозар Лазаров – АП – Пловдив и  двама резервни членове: Данчо Данов – ВоАП и Лъчезар Маринов – АП-София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд