Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсна комисия по в конкурса за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в районните прокуратури.

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на ВСС одобри поименните списъци на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури.

Прокурорската колегия определи чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 7 и ал. 8 от ЗСВ, поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс, както следва петима редовни членове:  Биляна Дукова – АСпП, Евгени Иванов – ВоАП, Симона Генова – АП-Пловдив, Емил Дангов – АП-София и Аксиния Матосян – АСпП и  двама резервни членове: Добринка Калчева – АП-Пловдив и Димитър Арабаджиев – АП- София.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд