Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Кънчо Крумов от длъжността административен ръководител на Районна прокуратура гр. Царево и от длъжността „прокурор“

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ /подаване на оставка/, Кънчо Киров Крумов, от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура гр. Царево, както и от длъжността „прокурор“, считано от 07.11.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд