Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет състави списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет състави списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ според, който в 14-дневен срок от насрочване на прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите съответната колегия на Висшия съдебен съвет съставя списъци на действащите съдии, прокурори и следователи, които служат за избирателни списъци.

Списъкът включва имената на 1510 прокурори и ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

В тридневен срок от публикуване на списъка всеки прокурор, на основание чл. 29д, ал. 2 от ЗСВ може да поиска от Прокурорската  колегия на Висшия съдебен съвет да бъде включен в списъка. Колегията се произнася в тридневен срок от постъпване на искането с решение, което не подлежи на обжалване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд