Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание приемането на Правила за статута и дейността на прокурорите и следователите-наставници

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание приемането на Правила за статута и дейността на прокурорите и следователите-наставници, с оглед даване възможност на всички членове на колегията да се запознаят с представените проекти.

С последните изменения и допълнения на Закона за съдебната власт са въведени промени в института на магистрата – наставник, налагащи промяна и в Правилата за статута и дейността на прокурора – наставник, приети с решение на ВСС по протокол № 4/03.02.2011 г.

На свое заседание от 29.09.2016 г. Управителния съвет на Националния институт на правосъдието е приел проект за изменения и допълнения на Правилата за статута и дейността на прокурора-наставник и е взел решение да предложи на Прокурорската колегия на ВСС да приеме съответните изменения и допълнения в тях.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд